• Differentiatie: leerlingen die nog verlengde instructie nodig hebben, worden intens begeleid. Andere leerlingen gaan zelfstandig aan de slag. 
 • Werken met woordkaarten: leerlingen flitsen de woorden. Ideaal materiaal om ook te werken aan woordenschat.
 • Elke les heeft een zelftoets.
 • Werken aan spellingbewustzijn: leerlingen schatten in of ze woorden juist kunnen spellen.
 • Leerlingen worden zich bewust van hun eigen spelling­vaardigheid.

Uit: Iedereen spelt 4
Materialenkoffer woordkaarten

 • Differentiatie: leerlingen die nog verlengde instructie nodig hebben, worden intens begeleid. Andere leerlingen gaan zelfstandig aan de slag. 
 • Werken met woordkaarten: leerlingen flitsen de woorden. Ideaal materiaal om ook te werken aan woordenschat.
 • Elke les heeft een zelftoets.
 • Werken aan spellingbewustzijn: leerlingen schatten in of ze woorden juist kunnen spellen.
 • Leerlingen worden zich bewust van hun eigen spelling­vaardigheid.

Uit: Iedereen spelt 4
Materialenkoffer woordkaarten

 • Verschillende soorten dictees: woord-, kern- en zinnendictees.
 • Stijgende moeilijkheidsgraad: transfer naar vrije schrijf­oefeningen. 
 • Coöperatief leren met spelkaarten: via een spel dicteren leerlingen woorden aan elkaar.
 • Verschillende spelen komen aan bod: ganzenbord, bingo, kleurplaat, ladderspel … 

Uit: Iedereen spelt 3
Materialenkoffer
spelkaarten