• Duidelijkheid: elke les behandelt één spellingmoeilijkheid.
 • Spelling in context: de leerlingen lezen of beluisteren een verhaal of een lied. De woord- en tekstkenmerken van het verhaal zijn in overeenstemming met de vernieuwde AVI-niveaus. 
 • Overzichtelijke onthoudkaders met eenvoudige pictogrammen.
 • Bovenaan de bladzijde kunnen leerlingen de verbetering van hun fout geschreven woorden noteren. 
 • Geleidelijke stijging van moeilijkheidsgraad: op deze bladzijde maken leerlingen oefeningen op kopiërend niveau.
 • In het tweede leerjaar schrijven de leerlingen op een dubbele antwoordlijn.

onthoudstrategie

regelstrategie

hoorstrategie

Transparante en
aantrekkelijke
leerwerkboeken
 • Differentiatie: leerlingen die nog verlengde instructie nodig hebben, worden intens begeleid. Andere leerlingen gaan zelfstandig aan de slag. 
 • Werken met woordkaarten: leerlingen flitsen de woorden. Ideaal materiaal om ook te werken aan woordenschat.
 • Elke les heeft een zelftoets.
 • Werken aan spellingbewustzijn: leerlingen schatten in of ze woorden juist kunnen spellen.
 • Leerlingen worden zich bewust van hun eigen spelling­vaardigheid.

Uit: Iedereen spelt 4
Materialenkoffer woordkaarten

 • Verschillende soorten dictees: woord-, kern- en zinnendictees.
 • Stijgende moeilijkheidsgraad: transfer naar vrije schrijf­oefeningen. 
 • Coöperatief leren met spelkaarten: via een spel dicteren leerlingen woorden aan elkaar.
 • Verschillende spelen komen aan bod: ganzenbord, bingo, kleurplaat, ladderspel … 

Uit: Iedereen spelt 3
Materialenkoffer
spelkaarten