• Met de didactische tips naast het ingevulde leerwerkboek laat je de les beter aansluiten op het profiel van de klasgroep: uitgeschreven lesverloop, gedetailleerde verlengde instructie, REDICODIS-tips, differentiatietips, taalsteun …
  • Online vind je op de site voor de leerkracht extra materiaal: animatiefilmpjes, liedjes, toetsen, zorgtoetsen, controledictees en foutenanalyseschema, Bloon-taken …
Comfortabel lesgeven met de
handleiding in de hand